*Του Γεώργιου Μακρυνού

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας, όπως γνωρίζετε, αποτελεί διαχρονική πολιτική επιλογή του Ελληνικού κράτους, καθώς είναι το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της Πολιτείας και της Κοινωνίας που αποβλέπουν στην προαγωγή της υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης όλου του πληθυσμού.