Διευθυντής: Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος
http://nanolab.pharm.uoa.gr/

Το εργαστήριο της φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας δραστηριοποιείται ερευνητικά και διδακτικά από το 1997, και τα μέλη του, αναπτύσσουν και αξιολογούν νανοφορείς υψηλής τεχνολογίας για την μεταφορά και παράδοση φαρμακομορίων σε ιστούς-στόχους, για την θεραπεία διαφόρων νόσων.